Hajar binti Ahmad

Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa

Gred
JA36

Bahagian
Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan

E-mel

Phone office
03-80910175

Seksyen/Unit
Unit Penilaian Dasar dan Penyelidikan Antarabangsa