Nur Mazni binti Mohd Nasri

Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa

Gred
JA29

Bahagian
Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan

E-mel

Phone office
03-80910172

Seksyen/Unit
Unit Penilaian Dasar dan Penyelidikan Antarabangsa