Nur Athirah binti Mohd Yusof

Setiausaha Pejabat

Gred
N19

Bahagian
Bahagian Maklumat Gunatanah Negara

E-mel

Phone office
03-8091 0243

Seksyen/Unit
Pejabat Pengarah Maklumat Gunatanah Negara