TPr Wan Andery bin Wan Mahmood

Pegawai Perancang Bandar dan Desa

Gred
J52

Bahagian
Bahagian Maklumat Gunatanah Negara

E-mel

Phone office
03-8091 0233

Seksyen/Unit
Unit Maklumat Gunatanah