Nur Suhaida binti Azemi

Pegawai Perancang Bandar dan Desa

Gred
J41

Bahagian
Bahagian Maklumat Gunatanah Negara

E-mel

Phone office
03-8091 0252

Seksyen/Unit
Unit Maklumat Gunatanah