Noridah binti Mohamed Noor

Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa

Gred
JA36

Bahagian
Bahagian Maklumat Gunatanah Negara

E-mel

Phone office
03-8091 0277

Seksyen/Unit
Unit Maklumat Gunatanah