Mohd Shazir bin Ashari

Penolong Pegawai Teknologi Maklumat

Gred
FA32

Bahagian
Bahagian Maklumat Gunatanah Negara

E-mel

Phone office
03-8091 0260

Seksyen/Unit
Unit Maklumat Gunatanah