Sarah Halwa binti Zanuddin

Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa

Gred
JA29

Bahagian
Bahagian Maklumat Gunatanah Negara

E-mel

Phone office
03-8091 0251

Seksyen/Unit
Unit Maklumat Gunatanah