Hafaliza binti Ishak

Pegawai Perancang Bandar dan Desa

Gred
J48

Bahagian
Bahagian Korporat

E-mel

Phone office

Seksyen/Unit
Unit Hubungan Antarabangsa