Norazira binti Abdul Wahab

Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa

Gred
JA29

Bahagian
Bahagian Maklumat Gunatanah Negara

E-mel

Phone office
03-8091 0254

Seksyen/Unit
Unit Khidmat Pengguna