Muhammad Fitri bin Jaafar

Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa

Gred
JA29

Bahagian
Pejabat Projek Zon Utara

E-mel

Phone office
03-8091 0261

Seksyen/Unit
Unit Penyelarasan Maklumat dan Perancangan