Nurfaeeza Saleha binti Sahlan

Pegawai Perancang Bandar dan Desa

Gred
J44F

Bahagian
Bahagian Korporat

E-mel

Phone office
03-8091 0417

Seksyen/Unit
Unit Hubungan Antarabangsa