Shahrin Amir bin Sharifuddin

Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa

Gred
JA38

Bahagian
Bahagian Korporat

E-mel

Phone office
03-8091 0354

Seksyen/Unit
Unit Kualiti, Keurusetiaan dan Penyelarasan