Khairol Nizam bin Hamran

Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa

Gred
JA36

Bahagian
Bahagian Korporat

E-mel

Phone office
03-8091 0413

Seksyen/Unit
Unit Hubungan Antarabangsa