Bazilah binti Mohd Ramaly

Pegawai Perancang Bandar dan Desa

Gred
J44F

Bahagian
Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan

E-mel

Phone office
03-8091 0331