Azahamsah bin Md. Yusoff

Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa

Gred
JA29

Bahagian
Bahagian Korporat

E-mel

Phone office
03-8091 0431

Seksyen/Unit
Unit Hubungan Antarabangsa