Hj. Fadzil bin Abdul Rahim

Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa

Gred
JA36 (TBK)

Bahagian
Pejabat Projek Zon Selatan

E-mel

Phone office

Seksyen/Unit
Unit Rancangan Pembangunan 3