Gs Hj. Rosli bin Yusop

Pegawai Perancang Bandar dan Desa

Gred
J52

Bahagian
Pejabat Projek Zon Selatan

E-mel

Phone office

Seksyen/Unit
Unit Rancangan Pembangunan 5