Nur Faizah binti Ab. Wahid

Pegawai Perancang Bandar dan Desa

Gred
J44F

Bahagian
Pejabat Projek Zon Selatan

E-mel

Phone office

Seksyen/Unit
Unit Penyelarasan Maklumat dan Perancangan