Nurasna Nadia binti Adzis

Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa

Gred
JA29

Bahagian
Pejabat Projek Zon Selatan

E-mel

Phone office

Seksyen/Unit
Unit Penyelarasan Maklumat dan Perancangan