TPr Norjafni bin Zainuddin

Pengarah

Gred
J54

Bahagian
Pejabat Projek Zon Timur

E-mel

Phone office

Seksyen/Unit
Pejabat Projek Pengarah Zon Timur