Nor Azita binti Mamat

Penolong Pegawai (Seni Bina)

Gred
JA29

Bahagian
Pejabat Projek Zon Timur

E-mel

Phone office

Seksyen/Unit
Unit Rancangan Pembangunan 1