Norasniza binti Hamzah

Pegawai Perancang Bandar dan Desa

Gred
J48

Bahagian
Pejabat Projek Zon Timur

E-mel

Phone office

Seksyen/Unit
Unit Rancangan Pembangunan 2