Norhasnita binti Abd Samad

Pegawai Perancang Bandar dan Desa

Gred
J52

Bahagian
Pejabat Projek Zon Timur

E-mel

Phone office

Seksyen/Unit
Unit Rancangan Pembangunan 5