Noraini binti Ahmad

Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa

Gred
JA29

Bahagian
Pejabat Projek Zon Timur

E-mel

Phone office

Seksyen/Unit
Unit Pemantauan