Hairulliza binti Abdul Rahman

Pegawai Perancang Bandar dan Desa

Gred
J52

Bahagian
Pejabat Projek Zon Utara

E-mel

Phone office

Seksyen/Unit
Unit Rancangan Pembangunan 2