TPr Kok Lai Kuan

Pegawai Perancang Bandar dan Desa

Gred
J44

Bahagian
Pejabat Projek Zon Utara

E-mel

Phone office

Seksyen/Unit
Unit Rancangan Pembangunan 2