Mariyanti binti Md Desa

Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa

Gred
JA36

Bahagian
Pejabat Projek Zon Utara

E-mel

Phone office

Seksyen/Unit
Unit Rancangan Pembangunan 5