Mohd Tarmizi bin Abdul Kadir

Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa

Gred
JA29

Bahagian
Pejabat Projek Zon Utara

E-mel

Phone office

Seksyen/Unit
Unit Rancangan Pembangunan 5