Gs Siti Zalina binti Abu Bakar

Pegawai Perancang Bandar dan Desa

Gred
J44

Bahagian
Pejabat Projek Zon Tengah

E-mel

Phone office
03-80910212

Seksyen/Unit
Unit Malaysia Urban Observatory (MUO)