Muhammad Harith bin Othman

Pegawai Perancang Bandar dan Desa

Gred
J41

Bahagian
Pejabat Projek Zon Tengah

E-mel

Phone office
03-80910280

Seksyen/Unit
Unit Malaysia Urban Observatory (MUO)