Nor Hasliza binti Rohan

Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa

Gred
JA36

Bahagian
Pejabat Projek Zon Tengah

E-mel

Phone office
03-8091 0363

Seksyen/Unit
Unit Malaysia Urban Observatory (MUO)