Mohd Shahrin bin Mohd Safran

Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa

Gred
JA29

Bahagian
Pejabat Projek Zon Tengah

E-mel

Phone office
03-80910258

Seksyen/Unit
Unit Malaysia Urban Observatory (MUO)