Muhammad Firdaus bin Abdul Hamid

Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa

Gred
JA29

Bahagian
Pejabat Projek Zon Tengah

E-mel

Phone office
03-8091 0388

Seksyen/Unit
Unit Smart City (URP 3)