Amilia binti Muhamad Nor

Pegawai Perancang Bandar dan Desa

Gred
J52

Bahagian
Pejabat Projek Zon Tengah

E-mel

Phone office
03-8091 0409

Seksyen/Unit
Unit Rancangan Pembangunan 4