Amirah binti Abd Rahman

Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa

Gred
JA29

Bahagian
Pejabat Projek Zon Tengah

E-mel

Phone office
03-8091 0403

Seksyen/Unit
Unit Rancangan Pembangunan 4