Ahmad Rifaie bin Bahari

Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa

Gred
JA29

Bahagian
Pejabat Projek Zon Tengah

E-mel

Phone office
03-8091 0405

Seksyen/Unit
Unit Pemantauan/ Unit Penyelarasan Maklumat dan Perancangan