Nur Alia Sabita binti Mohd Bahri

Pelukis Pelan (Seni Bina)

Gred
JA19

Bahagian
Pejabat Projek Zon Tengah

E-mel

Phone office

Seksyen/Unit
Unit Rancangan Pembangunan 5