Abdul Rashid bin Abdul Rani

Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa

Gred
JA29

Bahagian
Unit Penyelarasan Projek

E-mel

Phone office
03-8091 0039

Seksyen/Unit
Unit Penyelarasan Projek