Kosong

Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa

Gred
JA29

Bahagian
Bahagian Maklumat Gunatanah Negara

E-mel

Phone office

Seksyen/Unit
Unit Khidmat Pengguna