Mohamad Farid Aidil bin Jamhadi

Penolong Pegawai Teknologi Maklumat

Gred
FA32

Bahagian
Bahagian Khidmat Pengurusan

E-mel

Phone office

Seksyen/Unit
Seksyen Teknologi Maklumat