Abdullah bin Ab Rahman

Pegawai Perancang Bandar dan Desa

Gred
J48

Bahagian
Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan

E-mel

Phone office

Seksyen/Unit
Unit Penyelidikan Gunatanah, Industri, Perniagaan, Perumahan, Kemudahan Sosial, Infrastruktur dan Utiliti Tanah