Khairil Afiq bin Ahmad

Pegawai Perancang Bandar dan Desa

Gred
J41

Bahagian
Pejabat Projek Zon Tengah

E-mel

Phone office

Seksyen/Unit
Unit Smart City (URP 3)