Fauziah Abd. Jalil

Pegawai Perancang Bandar dan Desa

Gred
J44F

Bahagian
Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan

E-mel

Phone office

Seksyen/Unit
Unit Metodologi Perancangan