Luk Luk Al Bariyah binti Baharum

Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa

Gred
JA36

Bahagian
Bahagian Korporat

E-mel

Phone office

Seksyen/Unit
Unit Hubungan Antarabangsa