• Home
  • Acquisition
  • Public Advertisements
  • Quotation

Quotation

Bil Date/Time Start Date/Time Expired Serial No. Title Document Status
1 30 Jun 2021
( 12:00 PM )
12 Jul 2021
( 12:00 PM )
JPBD(IP)S185/857/79 JLD.2 PEROLEHAN PERKHIDMATAN PERISIAN SISTEM PENGURUSAN BERSEPADU UNTUK PERPUSTAKAAN PLANMALAYSIA (JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA) Closed Closed
2 29 Jun 2021
( 12:00 PM )
05 Jul 2021
( 12:00 PM )
JPBD(IP)S185/857/38 PERKHIDMATAN PEMBAHARUAN WARANTI DAN PENYELENGARAAN BAGI WORKSTATION PEROLEHAN I-PLAN 2016 DAN 2013 DI PLANMALAYSIA Closed Closed
3 29 Jun 2021
( 08:00 PM )
15 Jul 2021
( 08:00 PM )
JPBD (IP)S185/857/86 PENYELENGGARAAN MESIN PLOTTER DI PLANMALAYSIA Closed Closed
4 18 May 2021
( 12:00 PM )
31 May 2021
( 12:00 PM )
JPBD (IP) S 185/857/9 Jld.3 PERKHIDMATAN PEROLEHAN PERISIAN ICT DI PLANMALAYSIA (JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA) Closed Closed
5 04 Mar 2021
( 12:00 PM )
11 Mar 2021
( 12:00 PM )
JPBD(IP)S 185/857/66 Jld. 3 PEROLEHAN KOMPUTER TABLET (TABLET), KAMERA WEB(WEBCAM) DAN PERKAKASAN VIDEO CONFERENCING (VC) Closed Closed
6 24 Feb 2021
( 08:00 PM )
08 Mar 2021
( 08:00 PM )
JPBD (IP) S185/857/73 PERKHIDMATAN SEWAAN PERKAKASAN STORAGE AREA NETWORK PUSAT DATA PLANMALAYSIA Closed Closed
7 19 Feb 2021
( 12:00 PM )
03 Mar 2021
( 12:00 PM )
JPBD(IP)185/441 PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN DI PLANMALAYSIA, BLOK F5, KOMPLEKS F, PUTRAJAYA Closed Closed
8 16 Feb 2021
( 12:00 PM )
01 Mar 2021
( 12:00 PM )
JPBD(IP)S185/857/89 SEWAAN KENDERAAN PACUAN EMPAT RODA UNTUK KEGUNAAN OPERASI JABATAN Closed Closed

mygovuc mygov  mampu min    hrmis min    anm min    sprm min    kpkt