• Home
Bil Date/Time Start Date/Time Expired Serial No. Title Document Status
1 04 Aug 2021
( 12:00 PM )
25 Aug 2021
( 12:00 PM )
JPBD (IP) S185/857/29 PERKHIDMATAN SEWAAN MESIN PENYALIN DAN BACAAN METER Closed Closed
2 21 May 2021
( 12:00 PM )
15 Jun 2021
( 12:00 PM )
JPBD(IP)S185/857/90 PEMBANGUNAN SISTEM MALAYSIA URBAN OBSERVATORY (MUO) FASA 1 Closed Closed
3 18 May 2021
( 12:00 PM )
20 Jun 2021
( 12:00 PM )
JPBD (IP) S 185/857/78 JLD.3 PERKHIDMATAN MEMPERBAHARUI LESEN DANPENYELENGGARAAN PERISIAN ARCGIS DAN MAPINFO DI PLANMALAYSIA (JABATANPERANCANGAN BANDAR DAN DESA) Closed Closed
4 07 Jan 2021
( 09:00 AM )
08 Feb 2021
( 12:00 PM )
JPBD(IP)S 185/646/1-132 IKLAN TENDER TERBUKA - KAJIAN RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN JASIN 2035 (PENGGANTIAN) Closed Closed
5 07 Jan 2021
( 09:00 AM )
08 Feb 2021
( 12:00 PM )
JPBD(IP)S 185/646/1-131 IKLAN TENDER TERBUKA - KAJIAN RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN ALOR GAJAH 2035 (PENGGANTIAN) Closed Closed
6 07 Jan 2021
( 09:00 AM )
08 Feb 2021
( 12:00 PM )
JPBD(IP)S 185/646/1-130 IKLAN TENDER TERBUKA - KAJIAN RANCANGAN TEMPATAN DAERAH TEMERLOH 2035 (PENGGANTIAN) Closed Closed
7 07 Jan 2021
( 09:00 AM )
08 Feb 2021
( 12:00 PM )
JPBD(IP)S 185/646/1-129 IKLAN TENDER TERBUKA - KAJIAN RANCANGAN TEMPATAN JAJAHAN TUMPAT 2035 (PENGGANTIAN) Closed Closed
8 07 Jan 2021
( 09:00 AM )
08 Feb 2021
( 12:00 PM )
JPBD(IP)S 185/646/1-128 IKLAN TENDER TERBUKA - KAJIAN RANCANGAN TEMPATAN DAERAH SETIAU 2035 (PENGGANTIAN) Closed Closed
9 07 Jan 2021
( 09:00 AM )
08 Feb 2021
( 12:00 PM )
JPBD(IP)S 185/646/1-127 IKLAN TENDER TERBUKA - KAJIAN RANCANGAN TEMPATAN DAERAH PENDANG, KEDAH 2035 (PENGGANTIAN) Closed Closed
10 07 Jan 2021
( 09:00 AM )
08 Feb 2021
( 12:00 PM )
JPBD(IP)S 185/646/1-126 IKLAN TENDER TERBUKA - KAJIAN RANCANGAN TEMPATAN DAERAH PADANG TERAP, KEDAH 2035 (PENGGANTIAN) Closed Closed
11 07 Jan 2021
( 09:00 AM )
08 Feb 2021
( 12:00 PM )
JPBD(IP)S 185/646/1-133 IKLAN TENDER TERBUKA - PANDUAN PELAKSANAAN PENILAIAN IMPAK SOSIAL (SIA) BAGI PROJEK PEMBANGUNAN (PPSIA) Closed Closed
12 07 Jan 2021
( 09:00 AM )
29 Jan 2021
( 12:00 PM )
JPBD(IP)S 185/646/1-137 IKLAN TENDER TERBUKA - KAJIAN SEMPADAN ANTARABANGSA MALAYSIA - THAILAND Closed Closed
13 07 Jan 2021
( 09:00 AM )
29 Jan 2021
( 12:00 PM )
JPBD(IP)S 185/646/1-136 IKLAN TENDER TERBUKA - KAJIAN PELAN INDUK BERSEPADU GUNA TANAH LALUAN REL PANTAI TIMUR (EAST COASTRAIL LINK - ECRL) Closed Closed
14 07 Jan 2021
( 09:00 AM )
29 Jan 2021
( 12:00 PM )
JPBD(IP)S 185/646/1-135 IKLAN TENDER TERBUKA - KAJIAN PERANCANGAN GUNATANAH KAWASAN SUMBER MAKANAN NEGARA Closed Closed

mygovuc mygov  mampu min    hrmis min    anm min    sprm min    kpkt