• Laman Utama
  • Mengenai Kami
  • PLANMalaysia
  • Data Terbuka Kerajaan Malaysia

Data Terbuka

Berikut ialah data terbuka yang sedia ada di portal data.gov.my

PLANMalaysia Senarai Rancangan Tempatan (RT) Yang Telah Diwartakan, 2016
Set data ini menerangkan tentang senarai Rancangan Tempatan yang telah diwartakan, 2016
 
PlanMalaysia - Rancangan Struktur Yang Telah Diwartakan Mengikut Negeri Sehingga November 2018
 
Set data ini menerangkan tentang statistik status kemajuan Rancangan Struktur Negeri, 2016
 
Set data ini menerangkan tentang statistik status kemajuan Rancangan Tempatan, 2016
 
PlanMalaysia Senarai Rancangan Tempatan Yang Telah Diwartakan Mengikut Daerah Sehingga November 2018
 
PlanMalaysia - Senarai Bandar Bagi Hierarki PBT Kategori Bandaraya Sehingga Tahun 2018 Berdasarkan DPN2 (1)
 
PlanMalaysia - Senarai Bandar Bagi Hierarki PBT Kategori Perbandaran Sehingga Tahun 2018 Berdasarkan DPN2 (1)
 
PlanMalaysia - Senarai Rancangan Kawasan Khas Yang Telah Diwartakan Mengikut Negeri Sehingga November 2018
 
PlanMalaysia - Senarai Bandar Bagi Hierarki PBT Kategori Daerah Sehingga Tahun 2018 Berdasarkan DPN2 (3)
 
Set data ini menerangkan tentang statistik kajian/projek mengikut program di bawah Rancangan Malaysia Ke-11(RMK-11), 2016
 
PLANMalaysia Statistik Prestasi Fizikal Projek-Projek Pembangunan Di Bawah RMK-11
Set data ini menerangkan tentang statistik prestasi fizikal projek-projek pembangunan di bawah Rancangan Malaysia Ke-11 (RMK-11), 2016

Cetak Emel

Tags: Tagging Open Data

mygovuc mygov  mampu min    hrmis min    anm min    sprm min    kpkt