• Laman Utama
  • Mengenai Kami
  • PLANMalaysia
  • Mantan Ketua Pengarah

Mantan Ketua Pengarah

Charles C. Reade 1921
R.P. Davies  1929
T.A.L. Concannon  1950
Walter Fairbanks  1960
Frank Watkinson  1965
Dato’ Rosli b.Buyong  1969 Hingga 1985
Chung Weng Foo  1985 Hingga 1986
Datuk Dr. Mohamed Ishak b. Hj. Mohd Arif 1986 Hingga 1993
Dato’ Prof. Zainuddin b. Muhammad  1993 Hingga 2001
Dato’ Wan Muhammad Mukhtar b. Mohd Noor 2001 Hingga 2003
Dato’ Hj. Mutalib b. Jelani 2003 Hingga 2005
Dato’ Mohd. Fadzil b. Hj. Mohd. Khir 2005 Hingga 2014
Dr. Dahlia bt. Rosly 2014 Hingga 2016
Dato' TPr Dr. Dolbani bin Mijan 2016 Hingga 2017
Dato' TPr Zainuddin bin Ahamad 2017 Hingga 2017
Dato' TPr Rokibah binti Abdul Latif 2017 Hingga 2019
Dato' TPr Mohd Anuar bin Maidin                         2019 Hingga 2020

Cetak Emel

mygovuc mygov  mampu min    hrmis min    anm min    sprm min    kpkt