DRAF RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN JASIN 2035 (PENGGANTIAN)

PADA 1 OKTOBER 2022 – 31 OKTOBER 2022

Draf Rancangan Tempatan Majlis Perbandaran Jasin 2035 (Penggantian)
merupakan dokumen perancangan dan pembangunan bagi kawasan Majlis
Perbandaran Jasin untuk tempoh 15 tahun. Ianya disediakan dibawah peruntukan Subseksyen 12 (1) Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) bagi menggantikan Rancangan Tempatan Daerah Jasin 2020.

Program Publisiti dan Penyertaan Awam akan diadakan selama 4 minggu [1 Oktober – 31 Oktober 2022] yang bertujuan untuk mendapatkan maklum balas daripada semua pihak berkepentingan terhadap cadangan pembangunan di kawasan Majlis Perbandaran Jasin yang terkandung di dalam dokumen Rancangan Tempatan.

Semua pihak dijemput untuk membuat semakan di lokasi – lokasi pameran atau secara atas talian ke atas kandungan dokumen dan mengemukakan maklumm balas, cadangan dan bantahan bagi menambahbaik dokumen sebelum atau pada 31 Oktober 2022 melalui Portal ePublisiti http://epublisiti.townplan.gov.my/publisiti atau borang maklumbalas yang boleh didapati disemua lokasi pameran.

Bahan Publisiti dan Borang Maklum Balas boleh didapati melalui pautan berikut :

BIL PERKARA DOKUMEN
1. Draf Rancangan Tempatan Majlis Perbandaran Jasin 2035 (Penggantian)  
  Jilid I Muat-Turun
  Jilid II Muat-Turun
  Jilid III Muat-Turun
2. Ringkasan Eksekutif (RE) Muat-Turun
3. Borang Maklum Balas Muat-Turun
4. Risalah Muat-Turun
5. Banner Muat-Turun
6. Bunting Muat-Turun
7. Bahan Pameran Muat-Turun
8. Notis Akhbar Muat-Turun

Kemaskini pada 2022-12-20 16:20:34 daripada Administrator

  •  
  • Print
  • Email this page